Publikacja do pobrania

Publikacja „Własność intelektualna i komercjalizacja wiedzy na uczelni” dostępna jest do pobrania w wersji elektronicznej poniżej (plik PDF).

Publikacja „Własność intelektualna i komercjalizacja wiedzy na uczelni”

W wyniku coraz to większego zaangażowania uczelni wyższych (obok działalności dydaktycznej i naukowej) w prowadzenie badań naukowych a co za tym idzie zarządzanie projektami badawczymi w różnej skali oddziaływania.

Powstała publikacja pn. „Własność intelektualna i komercjalizacja wiedzy na uczelni”, jako efekt realizacji (w okresie: 1.02.2009r. – 31.01.2010r. przez Instytut Gospodarki i Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie) projektu szkoleniowego pt. „Nauka bliżej komercjalizacji”.

Podejmuje ona kluczowe z punktu widzenia pracownika naukowego oraz uczelni, zagadnienia związane z własnością intelektualną i komercjalizacją wiedzy.

Opracowanie składa się z sześciu rozdziałów, w których traktuje o:

  • aspektach prawnych wiążących się z tematyką komercjalizacji;
  • metodach zarządzania projektami badawczymi na uczelni;
  • zakładaniu i funkcjonowaniu spółek odpryskowych (typu spin-off i spin-out);
  • zasadach funkcjonowania i zarządzania Centrum Transferu Technologii;
  • oraz pozyskiwaniu źródeł finansowania na badania i wdrożenia.

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja przyczyni się do poprawy zrozumienia istoty i celu komercjalizacji wiedzy przez polskich naukowców.

Zespół realizujący projekt

„Własność intelektualna i komercjalizacja wiedzy na uczelni” – to publikacja przygotowana w ramach projektu „Nauka bliżej komercjalizacji”, finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z działania 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym. (Człowiek – najlepsza inwestycja).

Jeżeli chcesz pobrać publikację w wersji elektronicznej kliknij tutaj. Uwaga! Dostęp tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

{phocagallery view=category|categoryid=18|imageid=0|limitstart=0|limitcount=3|detail=1|displayname=0|displaydetail=1|displaydownload=1}

Oficjalne podsumowanie projektu

Oficjalne podsumowanie projektu, podczas którego wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty i publikacje (jako zbiór wszystkich materiałów szkoleniowych) odbyło się w dniu 14 stycznia 2010r. w Klubie Akademickim WSIiZ w Rzeszowie.

Fot. Adam Janusz

 {phocagallery view=category|categoryid=19|imageid=0|limitstart=0|limitcount=10|detail=1|displayname=0|displaydetail=1|displaydownload=1}

Wizyta studyjna w Grecji - 15-19 październik 2009

15- 19.10.2009 r. wizyta studyjna w Grecji. W ramach wizyty uczestnicy odwiedzili dwie instytucje:

  • FORTH – jedna z największych instytucji badawczych w Grecji, podejmująca badania w kilku ośrodkach zlokalizowanych na Krecie i kontynentalnej Grecji. Dla uczestników wizyty studyjnej szczególnie interesujące dokonania są udziałem Institute of Applied and Computational Mathematics oraz Institute of Computer Sciences
  • Step-C – instytucja prowadząca działalność usługową, szkoleniową i promocyjną w zakresie komercjalizacji wiedzy i przedsiębiorczości na rzecz społeczności akademickiej oraz otoczenia gospodarczego. Jednocześnie pełni funkcję inkubatora innowacyjnych przedsiębiorstw.

Podczas wizyty uczestnicy zapoznali się z profilem działań Science &Technology Park of Crete (Step-C), z formułą jego funkcjonowania, dorobkiem oraz osiągnięciami w zakresie komercjalizacji rozwiązań i wiedzy akademickiej do sfery realnej gospodarki. W trakcie wizyty studyjnej przedstawiono cele i założenia na których opiera się działalność FORTH (Foundation for Research &Technology Hellas) oraz poddano analizie potencjalne płaszczyzny możliwej współpracy pomiędzy FORTH i Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ w Rzeszowie.

{phocagallery view=category|categoryid=15|imageid=0|limitstart=0|limitcount=5|detail=1|displayname=0|displaydetail=1|displaydownload=1}