Jakie roszczenia wiążą się z naruszeniem praw własności przemysłowej

Od wejścia w życie ustawy z 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 99, poz. 662), tj. 20 czerwca 2007 r., uległy zmianie niektóre regulacje ustawy Prawo własności przemysłowej (p.w.p.). Na czym te zmiany polegają?

Zobacz artykuł źródłowy