Powrót do szkoleń po wakacyjnej przerwie

W ramach szkoleń dla pracowników naukowych, w okresie wrzesień – grudzień 2009r., zrealizowane zostały kolejne zajęcia z tematów z zakresu komercjalizacji wyników badań oraz zarządzania projektami badawczymi na uczelniach.

W okresie jesiennym przeprowadzono zajęcia szkoleniowe z następujących modułów :

Moduł IV. Internet a ochrona własności intelektualnej
Moduł V. Zarządzanie projektami badawczymi na uczelni
Moduł VI. Zarządzanie projektami badawczymi na uczelni
Moduł VII. Zakładanie i funkcjonowanie spółek odpryskowych (typu spin-off i spin-out)
Moduł VIII. Zasady funkcjonowania i zarządzania Centrum Transferu Technologii
Moduł IX. Pozyskiwanie źródeł finansowania na badania i wdrożenie

W sumie w szkoleniach udział wzięło 80 osób z trzech województw: podkarpackiego, lubelskiego i małopolskiego.

Oficjalne podsumowanie projektu, podczas którego uczestnicy otrzymają certyfikaty i publikacje jako zbiór wszystkich materiałów szkoleniowych odbędzie 14 stycznia 2010r. w Klubie Akademickim WSIiZ w Rzeszowie.

Fot. Małgorzata Janiec - Zajęcia z IV modułu „Zarządzanie własnością intelektualną w uczelni - dobre praktyki”:

{phocagallery view=category|categoryid=4|imageid=0|limitstart=0|limitcount=3|detail=1|displayname=0|displaydetail=1|displaydownload=1}

Fot. Małgorzata Janiec - Zajęcia z VIII modułu „Zasady funkcjonowania i zarządzania Centrum Transferu Technologii”:

{phocagallery view=category|categoryid=5|imageid=0|limitstart=0|limitcount=2|detail=1|displayname=0|displaydetail=1|displaydownload=1}