Zespół realizujący

Kierownik projektu – dr Maciej Piotrowski
Koordynator merytoryczny – dr Władysław Czajka
Specjalista ds. szkoleń – Małgorzata Janiec
Specjalista ds. wizyt studyjnych – dr Marta Czyżewska
Asystent kierownika – Anna Lewandowska
Specjalista ds. budżetu i rozliczeń – Monika Dąbrowska
Specjalista ds. komunikacji społecznej – dr Tomasz Soliński
Specjalista ds. portalu – Łukasz Jamroży
Programista – Piotr Betlej

Wizyty studyjne

Obok szkoleń cennym doświadczeniem dla beneficjentów będzie możliwość udziału w wizytach studyjnych krajowych i zagranicznych. Celem wizyt będzie poznanie procedur w zakresie komercjalizacji wiedzy w prężnie w tym zakresie działających ośrodkach zagranicznych i krajowych.

Zrealizowanych zostanie 8 wizyt studyjnych, w tym 3 w instytucjach zagranicznych i 5 w krajowych.

W każdej z wizyt przewiduje się uczestnictwo 5 osób, przy czym jedna osoba będzie mogła uczestniczyć maksymalnie w trzech wizytach studyjnych.

Wizyta studyjna we Wrocławskim Centrum Transferu Technologii - 17 lipca 2009

Uczestnicy wizyty zapoznali się z funkcjonowaniem WCTT, realizowanymi projektami z zakresu transferu technologii i stymulowania przedsiębiorczości akademickiej. Podczas wizyty zaprezentowano proces świadczenia usług proinnowacyjnych. Przedstawiono działania realizowane w ramach sieci o zasięgu regionalnym, krajowym i europejskim: Rozwój Regionalnego Systemu Innowacji, Ogólnopolska Sieć Transferu Technologii i Wspierania Innowacyjności MSP, B2E – projekt ogólnoeuropejski w ramach sieci Enterprise Europe Network.

{phocagallery view=category|categoryid=7|imageid=0|limitstart=0|limitcount=4|detail=1|displayname=0|displaydetail=1|displaydownload=1}

Zapraszamy

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym, Instytut Gospodarki WSIiZ 1 lutego 2009 r. rozpoczął realizację projektu: Nauka bliżej komercjalizacji.
 
Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.