monitoring ig wsiz

Celem projektu jest dostarczenie osobom pozostającym bez zatrudnienia, instytucjom rynku pracy i instytucjom edukacyjnym kompleksowej wiedzy o zapotrzebowaniu na określone zawody i kwalifikacje w gospodarce regionalnej w oparciu o badania i prognozy sytuacji w poszczególnych sektorach i branżach oraz na lokalnych rynkach pracy.

Ten cel ogólny projektu zostanie zrealizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
 • Monitoring sytuacji na rynku pracy w woj. podkarpackim oraz jego podregionach i powiatach w ujęciu branżowym, w oparciu o analizy statystyczne i kwartalne badania przedsiębiorstw i ludności, uwzględniające też kwestie migracji zarobkowych i "szarej strefy"
 • Krótko i długookresowe prognozy sytuacji na rynku pracy i zapotrzebowania na kompetencje, kwalifikacje i zawody w oparciu o analizy statystyczno-ekonometryczne oraz badania ankietowe.
 • Analizę kierunków kształcenia w regionie pod kątem wniosków z prognoz gospodarczych oraz zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w gospodarce opartej na wiedzy. Przygotowanie poradnika odnośnie najbardziej przyszłościowych kompetencji, kwalifikacji i zawodów.
 • Diagnozę głównych barier uczestnictwa w rynku pracy i potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych i młodych.
 • Pobudzenie partnerstwa społecznego poprzez systematyczne prezentowanie wyników badań i dyskusję nad temat sytuacji na rynku pracy w regionie z instytucjami rynku pracy, administracją, instytucjami edukacyjnymi oraz osobami bez zatrudnienia.
 • Stworzenie portalu internetowego zapewniającego dostęp do wyników badań prezentowanych w układzie powiatów oraz umożliwiającego prowadzenie dyskusji o problemach rynku pracy i zadawania pytań ekspertom, celem dostosowania prezentacji wyników badań do specyficznych potrzeb danych osób/instytucji.
 • Projekt będzie realizowany w oparciu o interdyscyplinarny zespół ekspertów posiadających doświadczenie w dziedzinie polityki gospodarczej i społecznej oraz badań i prognoz ekonomicznych i społecznych, a także przy pomocy informatyków.

 

W ramach realizacji projektu nacisk zostanie też położony na komunikację społeczną dla upowszechniania jego rezultatów, a przez to umożliwienie osobom bezrobotnym właściwego wyboru kierunków przekwalifikowania, zaś instytucjom edukacyjnym lepszego dostosowania oferty do zapotrzebowań rynku.
 
Zespół realizujacy
 
 • Kierownik projektu – Marian Wargacki
 • Kierownik ds. badań – dr Elżbieta Wojnicka
 • Kierownik ds. budżetu i rozliczeń – Monika Dąbrowska
 • Kierownik ds. komunikacji społecznej – Łukasz Cywiński
 • Asystent kierownika projektu – Małgorzata Janiec
 • Specjalista ds. komunikacji społecznej – Mateusz Grąz
 • Specjalista ds. portalu – Tomasz Krypel
 • Informatyk – Paweł Pikor
 • Specjalista ds. prognoz – Robert Pater
 • Specjalista ds. badań ankietowych – Diana Reguła-Pater
 • Specjalista ds. barometru kwalifikacji – Magdalena Bienia-Antoniuk, Agnieszka Kloc
 • Specjalista ds. badań osób bezrobotnych i bez zatrudnienia – Grzegorz Humenny, dr Paweł Grygiel
 • Specjalista ds. badań sektora edukacji – Grzegorz Humenny, dr Paweł Grygiel
 • Specjalista ds. badań szarej strefy – Dominik Łazarz
 • Konsultant naukowy projektu - prof. SGH, dr hab. Maria Bieć

Program dla salonu

eFasti to program do obsługi salonu kosmetycznego, salonu urody, SPA, salonu fryzjerskiego, salonu piękna, salonu fryzjerskiego, itp.

Normlanie bym się tyle nie spisywał ale musze trochę o tym programie napisać. Główną częścią programu będzie kalendarz, gdzie można sobie zarezerwować wizytę u swojego fryzjera albo kosmetyczki.

Czytaj więcej: Program dla salonu

oprogramowanie dla salonów kosmetycznych

Do oprogramowanie dla salonów kosmetycznych o małej częstotliwości zalicza się oprogramowanie złożone z gabientów spa, kosmetycznych, salonu fryzjerskiego, itp. o różnym kształcie i częstotliwości. Oprogramowanie dla salonów mogą się składać z kosmetycznych powtarzających się bez przerwy lub z przerwami. Oprogramowanie dla salonów jest tanie i nie przekracza 100 zł za miesiąc.

Forma oprogramowania dla salonów kosmetycznych decyduje o rodzaju salonu kosmetycznego, czas mierzony jest w milisekundach, wartość amplitudy może być określona w woltach i w miliamperach.

Czytaj więcej: oprogramowanie dla salonów kosmetycznych