oprogramowanie dla salonów kosmetycznych

Do oprogramowanie dla salonów kosmetycznych o małej częstotliwości zalicza się oprogramowanie złożone z gabientów spa, kosmetycznych, salonu fryzjerskiego, itp. o różnym kształcie i częstotliwości. Oprogramowanie dla salonów mogą się składać z kosmetycznych powtarzających się bez przerwy lub z przerwami. Oprogramowanie dla salonów jest tanie i nie przekracza 100 zł za miesiąc.

Forma oprogramowania dla salonów kosmetycznych decyduje o rodzaju salonu kosmetycznego, czas mierzony jest w milisekundach, wartość amplitudy może być określona w woltach i w miliamperach.

 

Cechą oprogramowania do rezerwacji małej częstotliwości jest efekt bodźcowy, polegający na wywołaniu skurczu mięśniowego skutkiem nagłej zmiany koncentracji jonów w tkankach. Zmiana ta wywiera działanie stymulujące na nerwy czuciowe i ruchowe, a efektem jest skurcz mięśni i zwiększenie fizjologicznego napięcia tkanek.