Wyjazd studyjny przedstawicieli klastra na Ukrainę

W dniach 19 – 22 września 2011 roku delegacja przedstawicieli Innowacyjnego Klastra Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej” uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Uzdrowiska Truskawiec na Ukrainie. Organizatorem wyjazdu było Biuro Klastra.

 

W dniach 19 – 22 września 2011 roku delegacja przedstawicieli Innowacyjnego Klastra Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej” uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Uzdrowiska Truskawiec na Ukrainie. Organizatorem wyjazdu było Biuro Klastra.

 

Głównymi celami wyjazdu było poznanie oferty i infrastruktury usługowej Uzdrowiska w Truskawcu, poznanie działalności Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Kurortpolis” utworzonej na terenie uzdrowiska przez rząd Ukrainy oraz spotkanie z władzami miasta służące rozpoznaniu problemów rozwoju uzdrowiska oraz możliwości podjęcia współpracy.

W wyjeździe uczestniczyło 16 osób, z czego 2 stanowiły obsługę wyjazdu tj. pilot oraz kierowca mikrobusu. W składzie osób reprezentujących Klaster byli przedstawiciele następujących podmiotów: Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. – 1 osoba, Sanatorium Uzdrowiskowe „Nida-Zdrój” w Busku-Zdroju – 1 osoba, Miasto Busko – Zdrój – 1 osoba, Gmina Krasnobród – 1 osoba, Uzdrowisko Iwonicz Zdrój S.A. – 1 osoba, Gmina Rymanów – 1 osoba, Uzdrowisko Rymanów Zdrój S.A. – 1 osoba, Uzdrowisko Horyniec Sp. z o. o. – 1 osoba, Gmina Solec-Zdrój – 1 osoba, Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie – 1 osoba, Centrum Badań Społeczno-Gospodarczych Klasteringu – 1 osoba, Biuro Klastra – 1 osoba.

 

Przebieg i realizacja programu wyjazdu:

 

19 września 2011

W godzinach dopołudniowych grupa wyjechała z Rzeszowa w kierunku granicy polsko-ukraińskiej w Medyce. Po procedurach odpraw granicznych oraz podróży przez Sambor i Drohobycz, uczestnicy wyjazdu w późnych godzinach popołudniowych dotarli do Truskawca. Grupa została zakwaterowana w Hotelu Uzdrowiskowym Royal@Spa Resort Geneva. Po posiłku, uczestnicy z przewodnikiem zwiedzili uzdrowisko, mając możliwość poznania starej i nowej części kurortu, w tym dwóch pijalni wód mineralnych oraz fragmentu parku zdrojowego.

 

20 września 2011

W godzinach dopołudniowych w Urzędzie Miasta Truskawiec odbyło się spotkanie uczestników wyjazdu w p. Jurijem Javorskym zastępcą mera Truskawca. W spotkaniu uczestniczyła także naczelna lekarz sanatorium Dnipro-Beskid. W swoim wystąpieniu z-ca mera przedstawił krótko historię uzdrowiska, wskazał na szczególne walory lecznicze wody „Naftusia” i profil realizowanych kuracji oraz poinformował obecnych, iż baza usług hotelarskich i gastronomicznych obejmuje ponad 15 tys. miejsc dla gości kurortu. Przekazał także informacje dot. działalności Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Kurortpolis”, a następnie odpowiadał na pytania uczestników. Po spotkaniu w urzędzie miejskim, grupa powróciła do hotelu, gdzie jej pracownik p. Natalia Vypyraka, przedstawiła jego ofertę w zakresie zabiegów leczniczych i odnowy biologicznej, a następnie oprowadziła po obiekcie prezentując zaplecze usługowe. Zgodnie z programem wyjazdu, w godzinach popołudniowych grupa wizytowała Hotel Uzdrowiskowy „Oskar”, którego oferta obejmuje także konsultacje medyczne.

 

21 września 2011

W godzinach dopołudniowych uczestnicy wyjazdu odwiedzili sanatorium „Dnipro-Beskid”, będące dużym obiektem uzdrowiskowym. Przyjmuje ono na turnusach leczniczych i rehabilitacyjnych po 600 kuracjuszy. Po przedstawieniu oferty obiektu, lekarz naczelna oprowadziła grupę po budynku, prezentując pijalnię wód mineralnych, wybrane sale zabiegowe, w tym basen sanatoryjny oraz rozwinięte zaplecze badań diagnostycznych. Zaprezentowano także pokoje oraz jadalnię dla kuracjuszy. W godzinach popołudniowych grupa udała się do nowoczesnego hotelu uzdrowiskowego „Rixos”, oferującego wysokiej klasy usługi hotelarskie, gastronomiczne oraz zabiegi lecznicze, rehabilitacyjne oraz odnowy biologicznej. Grupę oprowadził p. Oleksandr Popov, prezentując m.in. kosztowną aparaturę diagnostyki medycznej oraz kompleks hotelowego SPA. W godzinach wieczornych uczestnicy wyjazdu skorzystali z możliwości usługowych zaplecza odnowy biologicznej i rekreacji hotelu w którym zamieszkiwali.

 

22 września 2011

Po śniadaniu uczestnicy wyjazdu opuścili hotel i rozpoczęli podróż powrotną do Polski trasą przez Drohobycz, Sambor i Chyrów. W godzinach południowych przekroczyli przejście graniczne w Krościenku i w godz. popołudniowych powrócili do Rzeszowa.

 

VI. Realizacja celów wyjazdu studyjnego

Wyjazd studyjny pozwolił na osiągnięcie następujących celów:

  • Poznanie oferty i wyposażenia wybranych obiektów usług uzdrowiskowych Truskawca,
  • Uzyskanie wiedzy o Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Kurortpolis”,
  • Poznanie problemów i działań służących rozwojowi miejscowości uzdrowiskowej,
  • Nawiązanie kontaktów w celu podjęcia możliwej współpracy pomiędzy Klastrem i jego członkami, a podmiotami uzdrowiskowymi w Truskawcu na rzecz przygotowywania wspólnych projektów wspieranych z Funduszu Unii Europejskiej „Polska-Ukraina-Białoruś”.

Program wyjazdu został zrealizowany, a założone cele w opinii uczestników w pełni osiągnięte.