Innowacyjny rozwój uzdrowisk Polski Wschodniej

W dniu 22 listopada 2011r. w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego - Rada Innowacyjnego Klastra Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Stowarzyszenie Klaster Zdrowie i Turystyka i Instytut Gospodarki WSIiZ - zorganizowali Ogólnopolską Konferencję Naukową pn. „Innowacyjny rozwój uzdrowisk Polski Wschodniej”.


W dniu 22 listopada 2011r. w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego - Rada Innowacyjnego Klastra Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Stowarzyszenie Klaster Zdrowie i Turystyka i Instytut Gospodarki WSIiZ - zorganizowali Ogólnopolską Konferencję Naukową pn. „Innowacyjny rozwój uzdrowisk Polski Wschodniej”.


Celem Konferencji była debata teoretyków i praktyków nad uwarunkowaniami innowacyjnego rozwoju uzdrowisk w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Polski Południowo-Wschodniej.

Tematy, jakie zostały przybliżone w trakcie konferencji to m.in.:

 • Determinanty rozwoju obszarów uzdrowiskowych – działalność Innowacyjnego Klastra Zdrowie i Turystyka ,,Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”;
 • Kooperacja w tworzeniu obszarowych produktów turystycznych;
 • Rola samorządów w rozwoju turystyki uzdrowiskowej;
 • Uzdrowiska, jako centra ruchu turystycznego na Podkarpaciu;
 • Miejsce uzdrowisk w Strategii rozwoju województwa podkarpackiego;
 • Innowacje w gminach i przedsiębiorstwach uzdrowiskowych.

W trakcie konferencji, swoją ofertę zaprezentowały gminy i przedsiębiorstwa uzdrowiskowe, będące uczestnikami Klastra.

Patronatem Honorowym Konferencję objęli:

 • Minister Rozwoju Regionalnego - Pani Elżbieta Bieńkowska
 • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki - Pani Katarzyna Sobierajska
 • Marszałek Województwa Podkarpackiego - Pan dr Mirosław Karapyta
 • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Pan Adam Jarubas

Patronatem Medialnym:

 • Polskie Radio Rzeszów
 • Gazety Codzienna Nowiny
 • Portal nowiny24

Konferencja była organizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Uczestniczyło w niej ponad 100 osób: ze świata nauki, biznesu, samorządu, instytucji publicznych, NGO.

 

{phocagallery view=category|categoryid=23|imageid=0|limitstart=0|limitcount=12|detail=6|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaydescription=0}