Konferencja podsumowująca projekt

15 grudnia 2011 roku w Hotelu Wellness&Spa, „Nowy Dwór” w Świlczy koło Rzeszowa rozpoczęła się konferencja podsumowująca projekt pn. Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej” finansowana z programu „Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej” – organizowana przez Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

15 grudnia 2011 roku w Hotelu Wellness&Spa, „Nowy Dwór” w Świlczy koło Rzeszowa rozpoczęła się konferencja podsumowująca projekt pn. Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej” finansowana z programu „Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej” – organizowana przez Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 

Pierwszy dzień konferencji cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Konferencję otworzył dr Maciej Piotrowski – Kierownik Projektu, który powitał gości oraz w swoim wystąpieniu przedstawił założenia i etapy realizacji projektu Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”. W dalszej części konferencji dr Tomasz Soliński – Dyrektor Biura Klastra przedstawił uwarunkowania i strategię rozwój zarządzanego przez siebie podmiotu. Program konferencji obfitował w wystąpienia osób zarządzających największymi przedsiębiorstwami uzdrowiskowymi w kraju, sanatoriów oraz reprezentujących gminy uzdrowiskowe z południowo-wschodniej Polski (województwa świętokrzyskie, lubelskie i podkarpackie), Wystąpili m. in. Pan Piotr Komornicki, Prezes Uzdrowiska Iwonicz SA – Przewodniczący Rady Klastra, który omówił współpracę Klastra z perspektywy przedsiębiorstwa uzdrowiskowego oraz Pan Paweł Szczygieł, Prezes Uzdrowiska Rymanów SA przedstawiając innowacje w uzdrowiskach w kontekście analizy profilu ekonomicznego oraz ocenę ich atrakcyjności. Środowisko akademickie reprezentowali dr Jacek Rodzinka (Katedra Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, który omówił demograficzne uwarunkowania rozwoju uzdrowisk Polski Wschodniej oraz dr Robert Dankiewicz, reprezentujący Politechnikę Rzeszowską. Każda z prelekcji wywoływała żywą dyskusję wśród uczestników zarówno podczas przerw pomiędzy wystąpieniami oraz w rozmowach kuluarowych. Pierwszy dzień konferencji został podsumowany Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Członków Stowarzyszenia IKZiT „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej” oraz uroczystą kolacją połączoną z wręczeniem dyplomów dla przedstawicieli wszystkich podmiotów będących uczestnikami Klastra. Drugi dzień konferencji poświęcony był prezentacji dobrych praktyk oraz innowacyjności w turystyce uzdrowiskowej.

 

W konferencji udział wzięło blisko 100 osób, w tym przedstawiciele instytucji – uczestników Klastra, uczelni wyższych z terenu podkarpacia oraz przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych.

 

Program Konferencji

15 grudnia (czwartek)

godz. 10.00 – 11.00 – Rejestracja uczestników i zakwaterowanie,
godz. 11.00 – 11.15 – Otwarcie Konferencji,
godz. 11.15 – 12.30 – I blok wystąpień,
godz. 12.30 – 12.45 – Przerwa kawowa,
godz. 12.45 – 14.00 – II blok wystąpień,
godz. 14.00 – 15.00 – Przerwa obiadowa,
godz. 15.00 – 16.30 – Dyskusja moderowana w zespołach tematycznych,
godz. 17.00 – 18.00 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia IKZiT „Uzdrowiska - Perły Polski Wschodniej”,
godz. 18.30 – Kolacja połączona z wręczeniem dyplomów uczestnictwa w projekcie.

16 grudnia (piątek)

godz. 8.00 – 9.00 – Śniadanie
godz. 9.00 – 9.45 – Prezentacja dobrych praktyk Hotelu Wellness & Spa „Nowy Dwór”
godz. 10.00 – 11.00 - Prezentacja zadań objętych projektem wspieranym z budżetu Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”, a obejmującego działalność Klastra na lata 2012 -2013,
godz. 11.00 – 12.00 – Prezentacja wyników dyskusji w zespołach tematycznych.
godz. 12.00 – 12.15 – Podsumowanie i zakończenie obrad Konferencji
godz. 12.30 – Obiad


{phocagallery view=category|categoryid=25|imageid=0|limitstart=0|limitcount=12|detail=6|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaydescription=0}