XII Posiedzenie Rady Klastra

XII Posiedzenie  Radzie Klastra,. Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”.  odbędzie się w dniu 9 grudnia 2010 roku (czwartek) o godz. 11.00 w Zespole Konferencyjno – Rekreacyjnym „Gościnne Wzgórza” w Kielnarowej, k/Rzeszowa – w sali górnej Karczmy „Pod sosnami”. Program posiedzenia przewiduje miedzy innymi prezentacje założeń budowy strategii cząstkowych   oraz informatycznej platformy komunikacyjnej (wersja testowa). Ponadto zostanie dokonana ocena działalności klastra w I roku realizacji projektu oraz podjęte decyzje dotyczące harmonogramu prac w roku 2011.…

Read more: XII Posiedzenie Rady Klastra

II Otwarte Seminarium Naukowe

Drugie Otwarte Seminarium Naukowe organizowane w ramach projektu nr POPW.01.04.03-00-009/09 pt. Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej” odbyło się w dniu 26 listopada 2010 roku (piątek) o godz. 12.15 w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu ul. Akademicka 4, sala E5.…

Read more: II Otwarte Seminarium Naukowe

III Otwarte Seminarium Naukowe

III Otwarte Seminarium Naukowe w ramach projektu  Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”.  odbędzie się w dniu 9 grudnia 2010 roku (czwartek) o godz. 9.00 ,w Centrum Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Kielnarowej k/Rzeszowa (sala KA 10).  Tematem kluczowym seminarium będzie ekoinnowacyjność w budowaniu klastrów uzdrowiskowo-turystycznych.  Referat dotyczący tej problematyki wygłosi  prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak.…

Read more: III Otwarte Seminarium Naukowe

I Otwarte Seminarium Naukowe

W dniu 18 listopada 2010 odbyło się pierwsze z trzech zaplanowanych na ten kwartał Otwartych Seminariów Naukowych. Głównym punktem najbliższego seminarium była prezentacja raportu z badań ,,Analiza diagnostyczna uzdrowisk i gmin uzdrowiskowych z Polski Wschodniej, w szczególności ich potencjału produktowego i systemu komunikacji rynkowej oraz poziomu innowacyjności”. Raport ten został przedstawiony przez zespół ekspertów w składzie dr Jacek Rodzinka, Pan dr Krzysztof Szpara, Pani mgr Magdalena Skała, Pan mgr Łukasz Wątroba…

Read more: I Otwarte Seminarium Naukowe