IX Posiedzenie Rady Klastra

IX Rada Klastra odbyła się w dniu 30 września 2010, w Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej, k. Rzeszowa. Głównymi tematami spotkania będą m.in.: przedstawienie wyników analizy diagnostycznej (dr Jacek Rodzinka), prezentacja możliwości aplikowania o środki z funduszy strukturalnych (Tomasz Krypel), omówienie założeń wyjazdu studyjnego do uzdrowisk europejskich (Jerzy Drupka)

Read more: IX Posiedzenie Rady Klastra

VII Posiedzenie Rady Klastra

VII zebranie  Rady  Klastra organizowane w ramach projektu nr POPW.01.04.03-00-009/09  pn. Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”,  odbyło się w dniu 29 lipca 2010 roku (czwartek)  w Iwoniczu Zdroju w Sanatorium ,,Stare Łazienki” (w centrum przy deptaku),  Plac Karola i Józefa 3.

Read more: VII Posiedzenie Rady Klastra

VIII Posiedzenie Rady Klastra

VIII Rada Klastra odbyła się w dniu 31 sierpnia 2010, w Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej, k. Rzeszowa. Głównym tematem spotkania była prezentacja koncepcji opracowania strategii klastra, którą zaprezentował szef zespołu opracowującego strategie dr Jacek Rodzinka. Została omówiona również koncepcja dalszych działań prowadzonych w ramach Klastra, w tym program wizyty studyjnej w uzdrowiskach europejskich. Ponadto bardzo ważnym punktem spotkania była analiza funkcjonalności platformy komunikacyjnej, będącej jednym z głównych produktów projektu.…

Read more: VIII Posiedzenie Rady Klastra