Konferencja inaugurująca projekt

Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w dniach 25-26 marca 2010r. (czwartek - piątek) w Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej, k. Rzeszowa zorganizował I Konferencję pt. ,,Współczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk - klastering'' w ramach ponadregionalnego projektu Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”.…


Read more: Konferencja inaugurująca projekt