Konferencja inaugurująca projekt

Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w dniach 25-26 marca 2010r. (czwartek - piątek) w Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej, k. Rzeszowa zorganizował I Konferencję pt. ,,Współczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk - klastering'' w ramach ponadregionalnego projektu Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”.


Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w dniach 25-26 marca 2010r. (czwartek - piątek) w Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej, k. Rzeszowa zorganizował I Konferencję w ramach ponadregionalnego projektu Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”.

 

 

Hasło konferencji:  „Uzdrowiska źródłem rozwoju Polski Wschodniej”

 

 

Patronat Honorowy

 

JM Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

prof. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek

 

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Pan Zygmunt Cholewiński

 

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Pan Adam Jarubas

 

 

Uczestnicy konferencji

Konferencja adresowana jest do obecnych i potencjalnych uczestników Innowacyjnego Klastra  Zdrowie i Turystyka  z Polski Wschodniej:

 

 • przedstawicieli władz samorządowych województw,  gmin i powiatów uzdrowiskowych,

 • przedstawicieli przedsiębiorstw  uzdrowiskowych i placówek medycznych z miejscowości uzdrowiskowych,

 • przedstawicieli przedsiębiorstw turystycznych i świadczących usługi dla turystów i kuracjuszy, działających  w uzdrowiskach Polski Wschodniej,

 • przedstawicieli organizacji pozarządowych z gmin uzdrowiskowych,

 • przedstawicieli mediów regionalnych i ogólnopolskich,

 • naukowców szkół wyższych Polski Wschodniej zajmujących się problematyką rozwoju regionalnego, gospodarką turystyczną, balneologią  itp.

 

 

Cel konferencji

Celem konferencji jest:

 • promocja  projektu  Innowacyjny Klaster  Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – perły Polski Wschodniej”,

 • integracja środowiska przedsiębiorców, menedżerów, naukowców, działaczy samorządowych, liderów społeczności lokalnych, zajmujących się problemami rozwoju uzdrowisk i zagadnieniami klasteringu,

 • wymiana doświadczeń i prezentacja dobrych praktyk w zakresie klasteringu i rozwoju uzdrowisk jako inspiracja do dalszego doskonalenia ich działalności.

 • Inspiracja do prac badawczo-rozwojowych służących kreowaniu innowacji w działalności uzdrowisk  Polski Wschodniej.

 

W konferencji wzięło kilkadziesiąt osób, reprezentujących przedsiębiorstwa i samorządy lokalne, podmioty klastrowe i media, nie tylko z Polski Wschodniej, lecz także z innych regionów naszego kraju. Konferencję poprzedziło III posiedzenie Rady Klastra. Przy okazji Konferencji przedsiębiorstwa uzdrowiskowe miały okazję zaprezentować swoją ofertę produktowo-usługową, która cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników.


W trakcie konferencji, której przewodniczyli prof. dr hab. Janusz Zdebski i prof. dr hab. Jan Krupa, wygłoszono osiem referatów plenarnych, odbyły się dwie debaty panelowe i dwa warsztaty klasteringowo – uzdrowiskowe a także spotkanie integracyjne. Podczas obrad poruszono szerokie spektrum problemów uzdrowisk i gmin uzdrowiskowych, w kontekście rozwoju makroregionu Polski Wschodniej i całego kraju. Dyskusje dotyczyły istotnych aspektów bieżącego i perspektywicznego funkcjonowania wymienionych podmiotów i roli klasteringu w tych procesach. Debaty panelowe i warsztaty przebiegały w twórczej atmosferze żywego dialogu kompetentnych osób. Uczestnicy konferencji zyskali nową perspektywę i nowe punkty odniesienia dla swojej działalności, wynikające z możliwości jakie daje Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska - Perły Polski Wschodniej”. W ich opinii poziom merytoryczny i organizacyjny konferencji był bardzo wysoki.

Główna idea Klastra, którego pomysłodawcą jest dr Jan Hermaniuk, to rozwój usług lecznictwa i turystyki uzdrowiskowej w Polsce Wschodniej, w powiązaniu z ekoturystyką, turystyką aktywną i kulturową. Ważnym obszarem współpracy w ramach Klastra jest wykreowanie innowacyjnych, kompleksowych produktów turystycznych i wypromowanie wspólnej marki produktów i Klastra, z zachowaniem zasad konkurencji w ich oferowaniu na rynku usług turystyczno-uzdrowiskowych. Celem Klastra jest także upowszechnianie pozytywnego wizerunku uzdrowisk Polski Wschodniej, wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk oraz promocja idei klasteringu.


Uzdrowiskowa inicjatywa klastrowa stanowi jedną z pierwszych inicjatyw tego typu o zasięgu ponadregionalnym w kraju. Działania w trakcie realizacji projektu, powinny pozwolić na wypracowanie zbioru modelowych, konkurencyjnych rozwiązań, możliwych do zastosowania na terenie różnych gmin uzdrowiskowych, w szczególności w Polsce Wschodniej. Chodzi bowiem o to, aby uzdrowiska stały się ośrodkami rozwoju gospodarczego nie tylko lokalnego, lecz również regionalnego i ponadregionalnego.

 

 

Podczas Seminarium zaprezentowali prezentacje:

 

 • Jan Krupa, Tomasz Wołowiec - ,,Uzdrowiska Polski Wschodniej wobec wyzwań rozwojowych – turystyka zrównoważona"

 • Piotr Komornicki - ,,Uzdrowisko XXI wieku – innowacje w uzdrowiskach  na przykładzie   „Uzdrowiska Iwonicz” S.A."

 • Małgorzata Janiec, Władysław Szajna - ,,Klastering  w Polsce Wschodniej w kontekście krajowym i europejskim"

 • Jan Hermaniuk – ,,Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej” - cele, działania, rezultaty"

 • Patrycja Żegleń, Krzysztof Szpara - ,,Fundusze europejskie a rozwój turystyki w Polsce Wschodniej  - diagnoza i rekomendacje"

 • Janusz Zdebski -  ,,Kreowanie i promocja zintegrowanych produktów"

 • Jerzy Drupka, Łukasz Wątroba - ,,Zarządzanie zintegrowanymi produktami  turystycznymi  – wybrane aspekty"
 • Grzegorz Lasak ,,Uzdrowiska a rozwój lokalny i regionalny – szanse i bariery  na przykładzie  województwa świętokrzyskiego"

 

 

 

Pliki do pobrania:


 

{phocagallery view=category|categoryid=9|imageid=0|limitstart=0|limitcount=30|detail=6|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaydescription=0}