Publikacja „Własność intelektualna i komercjalizacja wiedzy na uczelni”

W wyniku coraz to większego zaangażowania uczelni wyższych (obok działalności dydaktycznej i naukowej) w prowadzenie badań naukowych a co za tym idzie zarządzanie projektami badawczymi w różnej skali oddziaływania.

Powstała publikacja pn. „Własność intelektualna i komercjalizacja wiedzy na uczelni”, jako efekt realizacji (w okresie: 1.02.2009r. – 31.01.2010r. przez Instytut Gospodarki i Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie) projektu szkoleniowego pt. „Nauka bliżej komercjalizacji”.

Podejmuje ona kluczowe z punktu widzenia pracownika naukowego oraz uczelni, zagadnienia związane z własnością intelektualną i komercjalizacją wiedzy.

Opracowanie składa się z sześciu rozdziałów, w których traktuje o:

  • aspektach prawnych wiążących się z tematyką komercjalizacji;
  • metodach zarządzania projektami badawczymi na uczelni;
  • zakładaniu i funkcjonowaniu spółek odpryskowych (typu spin-off i spin-out);
  • zasadach funkcjonowania i zarządzania Centrum Transferu Technologii;
  • oraz pozyskiwaniu źródeł finansowania na badania i wdrożenia.

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja przyczyni się do poprawy zrozumienia istoty i celu komercjalizacji wiedzy przez polskich naukowców.

Zespół realizujący projekt

„Własność intelektualna i komercjalizacja wiedzy na uczelni” – to publikacja przygotowana w ramach projektu „Nauka bliżej komercjalizacji”, finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z działania 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym. (Człowiek – najlepsza inwestycja).

Jeżeli chcesz pobrać publikację w wersji elektronicznej kliknij tutaj. Uwaga! Dostęp tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

{phocagallery view=category|categoryid=18|imageid=0|limitstart=0|limitcount=3|detail=1|displayname=0|displaydetail=1|displaydownload=1}