Publikacja do pobrania

Publikacja „Własność intelektualna i komercjalizacja wiedzy na uczelni” dostępna jest do pobrania w wersji elektronicznej poniżej (plik PDF).