Seminarium Naukowe

Seminarium Naukowe poświęcone metodzie „Bench effect” organizowane w ramach projektu nr POPW.01.04.03-00-009/09 pn. Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej” odbyło się w dniu 6 września 2011 roku w Klubie Akademickim, w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ul. Sucharskiego 2 o godz. 12.

 

Seminarium Naukowe poświęcone metodzie „Bench effect” organizowane w ramach projektu nr POPW.01.04.03-00-009/09 pn. Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej” odbyło się w dniu 6 września 2011 roku w Klubie Akademickim, w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ul. Sucharskiego 2 o godz. 12.