XXII Posiedzenie Rady Klastra IKZiT „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”

Posiedzenie XXII Rady Klastra IKZiT „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej” odbyło się w dniu 10 października 2011 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali Senatu (Nr 206) w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ul. Sucharskiego 2.

 

Posiedzenie XXII Rady Klastra IKZiT „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej” odbyło się w dniu 10 października 2011 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali Senatu (Nr 206) w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ul. Sucharskiego 2.

 

Porządek obrad obejmował:

10.00 – 10.10 – Powitanie uczestników – Dr Tomasz Soliński, Dyrektor Biura Klastra;
10.10 – 10.20 – Otwarcie zebrania i przyjęcie programu obrad - Pan Piotr Komornicki, Przewodniczący Rady Klastra
10.20 – 10.30 – Prezentacja dobrych praktyk z wyjazdu studyjnego do Truskawca – Pan Jerzy Drupka
10.30 – 11.00 – Dyskusja nad organizacją Konferencji „Innowacyjny Rozwój Uzdrowisk Polski Wschodniej” oraz czynnym udziałem uczestników Klastra – Dr Tomasz Soliński
11.00 – 11.20 – Przerwa kawowa
11.20 – 12.00 – Działalność Stowarzyszenia Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej” - Dr Tomasz Soliński, Krzysztof Woźny, Agnieszka Niemczyk, Małgorzata Janiec, Piotr Komornicki.
12.00 – 12.20 – Sprawy różne, w tym kwestie rozwoju ilościowego i jakościowego Klastra – Dr Tomasz Soliński
12.20 – 12.30 – Podsumowanie i zamknięcie obrad - Dr Tomasz Soliński
12.30 – 13.00 – Lunch