Rozpoczęcie szkoleń z zakresu praw własności intelektualnej, regulacji prawnych oraz procedur uzyskania ochrony prawnej

W dniach 1-3 czerwca br. rozpoczęły się pierwsze szkolenia dla trzech grup szkoleniowych. W ramach zajęć, które odbywały się w czerwcu zrealizowane zostały trzy moduły szkoleniowe obejmujące następującą tematykę:
  • Moduł I - Prawa autorskie, prawa pokrewne
  • Moduł II - Prawo własności przemysłowej
  • Moduł III - Ochrona własności intelektualnej w prawie międzynarodowym i wspólnotowym

Kolejne moduły szkoleniowe będą realizowane po przerwie wakacyjnej. Wtedy również rozpocznie zajęcia czwarta grupa szkoleniowa.

Fot. Małgorzata Janiec - Zajęcia z I modułu „ Prawa autorskie, prawa pokrewne”:

{phocagallery view=category|categoryid=2|imageid=0|limitstart=0|limitcount=3|detail=1|displayname=0|displaydetail=1|displaydownload=1}

Fot. Małgorzata Janiec - Zajęcia z II modułu „Prawo własności przemysłowej”:

{phocagallery view=category|categoryid=3|imageid=0|limitstart=0|limitcount=2|detail=1|displayname=0|displaydetail=1|displaydownload=1}