Jak zarządzać własnością intelektualną

Efektem innowacji jest często zastrzeżenie praw do wynalazku, wzoru użytkowego czy przemysłowego albo praw autorskich, co zapewnia wyłączne prawo do wprowadzenia innowacji do obrotu przez pewien czas i gwarantuje opłatę za wykorzystanie wynalazku.

Zobacz artykuł źródłowy