II Seminarium

Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w dniu 2 marca 2010r. (wtorek) w Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej, k. Rzeszowa zorganizował II Seminarium w ramach ponadregionalnego projektu Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”.

Read more: II Seminarium

I Seminarium

Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w dniu 16 lutego 2010r. (Wtorek) w Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej, k. Rzeszowa zorganizował I Seminarium w ramach ponadregionalnego projektu Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”.…


Read more: I Seminarium